Các mũi móc cơ bản cho người mới bắt đầu

by thuan0701
Các mũi móc cơ bản

Những mũi móc cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học móc. Từ những mũi móc cơ bản này, các bạn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm: mũ, khăn, túi, áo, …

Mũi bính (Chain Stitch)

 • Viết tắt: ch
 • Ký hiệu: O
 • Đây là mũi đầu tiên khi móc một sản phẩm
mũi bính
mũi bính

Mũi móc đơn (Single Crochet) 

 • Viết tắt: sc
 • Ký hiệu: X hay +
 • Mũi móc đơn có chiều cao bằng mũi bính
mũi móc đơn

mũi móc đơn

Mũi chữ T hay còn gọi là nửa kép (Half-double Crochet) 

 • Viết tắt: hdc
 • Ký hiệu: T
 • Mũi nửa kép có chiều cao bằng 2 mũi bính
mũi nửa kép
mũi nửa kép

Mũi kép đơn (Double Crochet) 

 • Viết tắt: dc
 • Ký hiệu: T\
 • Mũi kép đơn có chiều cao bằng 3 mũi bính
mũi kép

Mũi kép đôi (Treble hay Triple) 

 • Viết tắt: tr
 • Ký hiệu: T\\
 • Mũi kép đôi có chiều cao bằng 4 mũi bính
mũi kép đôi

Mũi kép 3 (Double Treble)

 • Viết tắt: dtr
 • Ký hiệu: T\\\
 • Mũi kép ba có chiều cao bằng 5 mũi bính

Mũi dời hay mũi trượt (Slip Stitch) 

 • Viết tắt: sl hay st
 • Ký hiệu:
 • Mũi dời có tác dụng dời đến một mũi nào đó bạn muốn trên hàng đang móc
mũi dời mũi trượt

Các kí hiệu mũi móc và chữ viết tắt tiếng Anh thường dùng trên bảng hướng dẫn

Một số video học móc các mũi cơ bản

Đan móc không chỉ đơn thuần là bộ môn thủ công nghệ thuật, mà còn đem lại rất nhiều lợi ích khác nữa. Các bạn có thể đọc bài viết 6 Lợi ích của đan móc len đối với sức khỏe.

You may also like

Để lại bình luận