Namecard của công ty Hồng Phúc

namecard của công ty Hồng Phúc

Sau khi thiết kế Logo công ty Hồng Phúc, mình tiếp tục thiết kế namecard (danh thiếp) cho anh giám đốc.

Thiết kế đơn giản nhưng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, màu sắc, logo thương hiệu được nổi bật.