Logo shop Thời trang Hàn Quốc ARIA

Logo shop thời trang Hàn Quốc ARIA

Logo shop Thời trang Hàn Quốc ARIA được mình thiết kế từ năm 2011, sau đó gần đây có thay đổi về gam màu và phần chữ tiếng Anh “Korea Fashion”.

Ý nghĩa của logo Thời trang Hàn Quốc ARIA

  • Phần khuyết trong chữ hai chữ “a” chính là một phần hình ảnh trong thái cực đồ của quốc kỳ Hàn Quốc.
  • Màu sắc của logo vừa có đặc trưng quốc kỳ Hàn Quốc, vừa là những gam màu phổ biến trong trang phục hanbok truyền thống của người Hàn.