Cốc sứ của homestay Fefe Garden

cốc sứ của homestay Fefe garden

Cốc sứ được sử dụng ở homestay Fefe garden. Đồng thời đây là món quà lưu niệm khách có thể đặt mua tại website của Fefe garden.